PŮJČOVNA

Zboží k zapůjčenítažná tyč Trail gator
1den / 160.-Kč tři dny a více 110.-Kč

dětská cyklosedačka
1den / 150.-Kč tři dny a více 110.-Kč

dětská přilba
50.-Kč za den

dospělá přilba
60.-Kč za den

Vratná záloha 500.-Kč až 1 200.-Kč dle zboží.

Výpůjční řád1. Cyklistický obchod TREFA půjčuje zboží proti dvěma platným osobním dokladům totožnosti klienta.
2. Minimální doba půjčení je 1 den. Doba půjčení je závazná .
3. Půjčovné a záloha se platí předem a to v okamžiku vypůjčení .
4. Běžné opravy plynoucí z normálního užívání jsou hrazeny cyklistickým obchodem.
5. Cyklistický obchod neodpovídá za poškození zapůjčených věcí nesprávným užíváním, nedbalostí či úmyslem klienta .
6. Případné náklady na opravu budou účtovány klientovi dle platného ceníku. Zákazník plně odpovídá za ztrátu nebo zničení zapůjčeného zboží a tuto hradí v plné výši hotově.
7. Kopii smlouvy o půjčení si pečlivě uschovejte. Nutno předložit při vrácení zboží.
8. Místem výkonu práva je obchod TREFA nám. T.G.M.128 Česká Lípa.
9. Zapůjčené sportovní zboží si při převzetí pečlivě zkontrolujte! V případě zjištěné závady upozorněte na prodejně při půjčování.
10. Nevrátí-li zákazník vypůjčený předmět do jednoho dne po ukončení výpůjční doby, hradí zákazník smluvní pokutu ve výší 200,-Kč denně.
11. Předání vypůjčeného předmětu třetí osobě je zakázáno.